ceskesbory.cz
Slezský trojok 2008
Radostně a svátečně vypadala Karviná a okolí na Těšínsku v neděli 1. června 2008. Ráno se setkalo v 10 hodin v aule Slezské univerzity v Karviné skoro 900 zpěváků ze sedmatřiceti pěveckých sborů Slezského vojvodství z Polska, Moravsko-slezského kraje a Těšínska, aby společně prožívali radost z kultivování tradice sborového zpěvu. Všichni ti, kteří si zamilovali sborový zpěv, kteří se mu neúnavně věnují, toužili veřejně podpořit svým zpěvem slávu XVI. festivalu Slezský trojok na Těšínsku. Samotný nápad organizovat takový festival si zaslouží nejvyšší uznání. Jeho hlavním organizátorem bylo Pěvecko-hudební sdružení, zahraniční oblast Polského svazu sborů a orchestrů (PZChiO) v Českém Těšíně, a Unie českých pěveckých sborů. Realizace tohoto projektu vyžadovala koncetraci úsilí v nejhezčích zákoutích Těšínského Slezska, aby bylo možné společně prožívat festivalová setkání. Dodejme, že tato akce se konala i v rámci 100. výročí narození dlouholetého přesedy PHS Prof. Emanuela Guziura (1908-1989).