ceskesbory.cz
IFAS PARDUBICE 2008
Ve sborovém světě renomovaný a oblíbený Mezinárodní festival akademických sborů IFAS, jehož 20. ročník se konal ve dnech 2.– 7. července 2008 především v Pardubicích, ale i některých dalších městech východočeského regionu (Heřmanově Městci, Sezemicích, Lázních Bohdaneč a České Skalici) vznikl již v roce 1968 a je patrně nejstarším mezinárodním sborovým setkáním u nás.