ceskesbory.cz
CANTI VERIS PRAGA 2008
Music Travel Agency Praha (ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů) navázala na deset úspěšných ročníků sborového festivalu „Jaro se otvírá“ a uspořádala v Praze ve dnech 22. – 23. února 2008 Mezinárodní festival soudobé sborové hudby s cenou Zdeňka Lukáše „Canti veris Praga“. Identická s předchozím festivalem byla pouze povinnost zařadit skladbu loni zesnulého skladatele Z.Lukáše, novinkou pak bylo dramaturgické zaměření výhradně na hudbu vzniklou po roce 1950. Sbory tak musely povinně zařadit alespoň jednu duchovní a jednu světskou skladbu a cappella vzniklou v posledních padesáti letech (jedna z nich od domácího, druhá od zahraničního autora), dále jednu skladbu a cappella domácího autora ještě novější – vzniklou až po roce 1975 (možnost uvést např. skladbu věnovanou sboru) a na případné doplnění soutěžního programu do požadované délky 13-15 minut čistého času další skladbu vzniklou po roce 1975 (u této skladby a u kompozice Z.Lukáše byl povolen případný instrumentální doprovod jednoho až dvou hudebních nástrojů).