ceskesbory.cz
VUS v březnu ve velkém
Během deseti dnů letošního března zazpívá pražský VUS tři velká díla českého a světového vokálně-instrumentálního repertoáru, Dvořákovo oratorium Stabat Mater, Orffovu kantátu Carmina burana a Symfonii č. 9, S Ódou na radost L. v. Beethovena.