ceskesbory.cz
Blíží se další setkání Klubu sbormistrů!
Všichni sbormistři jsou srdečně zváni na Jarní víkendové setkání Klubu sbormistrů. Akreditovaný kurz je určený a otevřený zájemcům z řad zkušených i začínajících sbormistrů dětských pěveckých sborů, je koncipován jako práce ve sborových dílnách pod vedením erudovaných lektorů.