ceskesbory.cz
Inaugurační koncert Akademického pěveckého sboru VŠB-TUO
Dne 29. listopadu 2007 jsme se oficiálně rozloučili s Komorním sborem EXIL, působícím při Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě. V Nové aule Vysoké školy báňské v Ostravě-Porubě přijal tento sbor na svém prvním oficiálním koncertě nový název, Akademický pěvecký sbor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (APS VŠB-TUO), pod taktovkou mladého sbormistra Jana Mlčocha. Záštitu nad celým koncertem převzal Prof. Ing. Tomáš Čermák, rektor Univerzity.