ceskesbory.cz
Jaromír Herle (1872-1945)
Před sto třiceti pěti lety se narodil český sbormistr a skladatel Jaromír Herle, žák Josefa Förstra, synovec nakladatele Františka Augustina Urbánka. Působil jako sbormistr Národního divadla a celých osmnáct let jako umělecký vedoucí pražského Hlaholu.