ceskesbory.cz
Letošní Foerstrovy Osenice
Často se setkávám s tvrzením, že tento regionální festival je pořád stejný a nepřináší nic nového. Zda je toto tvrzení oprávněné v případě letošního již 7. ročník tohoto mezinárodního festivalu, posuďte sami.