ceskesbory.cz
A my taky v kostele u sv. Jakuba
Koncert duchovní hudby vynikající úrovně se konal v neděli 27. 5. odpoledne v kostele sv. Jakuba. Sbormistr Lukáš Trykar představil sbor, který mu pomohl v České Třebové realizovat koncert jako svou závěrečnou práci na Pedagogické fakultě univerzity v Hradci Králové.