ceskesbory.cz
XIV. celostátní přehlídka školních dětských sborů
Výborný nápad konání pravidelných přehlídek školních dětských pěveckých sborů, jehož realizaci dlouhodobě zajišťuje Dr. Jaroslava Macková, pracovnice NIPOS - ARTAMA Praha, přináší zasloužené ovoce. V roce 2004 se regionálních kol zúčastnilo již přes 230 sborů s více než 7000 zpěváky. Dětská sborová základna je samozřejmě mnohem širší, ale účast v krajských kolech už přece jen vyžaduje určitou uměleckou kvalitu i jistou dávku odvahy.