cesid.rs
Građani smatraju da je neophodno menjati izborni sistem (Kampanja P(r)ozovi poslanika!)
Merenje političkog aktivizma građana Srbije, odnos građana prema različitim formama aktivizma, kao i percepcija izbornog procesa i izbornih aktera izuzetno važni su za sve donosioce odluka. Stoga su u okviru projekta „Jačanje odgovornosti izabranih predstavnika građana u Srbiji (Ljudi na pr