cesid.rs
Kampanja "P(r)ozovi poslanika"
Centar za slobodne izbore i demokratiju od februara 2017. godine sprovodi kampanju „P(r)ozovi poslanika“ koja ima za cilj da promoviše odgovornost i transparentnost u radu izabranih predstvnika građana. Narodni poslanici imaju odgovornost prema građanima koji su ih izabrali! Birači