cesid.rs
Žrebom određen redosled predsedničkih kandidata na glasačkim listićima
Zakon o izboru predsednika Republike (član 14) predviđa da se redosled kandidata za predsedničke izbore utvrđuje žrebom u prisustvu predstavnika predlagača kandidata. Na 25. sednici koja je odražana 17.03.2017. godine sa početkom u 19.15 h, Republička izborna komisija je žrebom odredila