cesid.rs
Upis birača u birački spisak i promene u biračkom spisku
Upis birača u birački spisak po službenoj dužnosti, odnosno promene u biračkom spisku, vrši gradska/opštinska uprava nadležna prema mestu prijavljenog prebivališta građana, do zaključenja biračkog spiska 17. marta 2017. godine, do 24 časa. Upis birača u birački spisak na zahtev gra