cesid.rs
Konkurs za stručno osposobljavanje
Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) raspisuje konkurs za stručno osposobljavanje za poziciju projektnog koordinatora. Konkurs je namenjen nezaposlenim licima sa završenim fakultetom iz oblasti društveno-humanističkih nauka, sa ciljem sticanja radnog iskustva. Nakon stručnog os