cesid.rs
Konačna lista kandidata za izbor predsednika Republike
Listu kandidata utvrđuje RIK najkasnije 17. marta 2017. godine i objavljuje je u Službenom glasniku RS najkasnije 18. marta 2017. godine, do 24 časa. Kako se određuju redni brojevi kandidata za predsednika Republike? Za razliku od parlamentarnih izbora, na kojima se redosled izbornih lista