cesid.rs
CeSID dobio ovlašćenje za praćenje rada RIK-a
Radna grupa Republičke izborne komisije (RIK) za posmatrače je na sednici koja je održana 9. marta 2017. godine izdala ovlašćenje Centru za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) da kao posmatrači imamo mogućnost da pratimo rad organa za sprovođenje predsedničkih izbora koji su zakazani za 2