cesid.rs
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID)  
CeSID-ova posmatračka misija i procene izbornih rezultata: način rada i metodologija Beograd, 29. mart – Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) pratiće odziv i rezultate izbora na reprezentativnom uzorku u Srbiji sa svojim posmatračima na biračkim mestima, sam postupak glasanja i