cesid.rs
POZIV ZA POSMATRAČE NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA
Ukoliko žeite da postanete CeSID-ov posmatrač na predstojećim izborima za odbornike Skupštine grada Beograda raspisane za 4. mart 2018. godine, Vaše podatke nam možete dostaviti na mail adrese cesid@cesid.rs ili aleksandra.markovic@cesid.rs odnosno pozivom na broj telefona 011/407 56 05.