cesid.rs
Izborne ponude izbornih učesnika: šta su nam obećavali?
CeSID je u tokom kampanje za izbore za odbornike Skupštine grada Beograda sproveo istraživanje sa ciljem analize ponude izbornih učesnika. Istraživanje je sprovedeno u dve faze: (1) analiza izbornih ponuda (programa / izbornih platformi) i (2) dubinski intervjui sa predstavnicima političkih or