cesid.rs
Beogradski izbori – pogled iz ugla civilnog društva
CeSID, Transparentnost Srbija i BIRODI održali su konferenciju za novinare na kojoj su predstavljeni nalazi o prioritetima građana i stranaka u kampanji i njihovoj oceni izbornog procesa, funkcionerskoj kampanji i monitoringu medija. Ove organizacije tokom beogradske kampanje analizirale su ra