cesid.rs
PRELIMINARNI REZULTATI BEOGRADSKIH IZBORA 2018
Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) je tokom izborne noći objavio uslovnu procenu rezultata izbora za odbornike Skupštine grada Beograda. Procena je bazirana na osnovu obrade podataka iz CeSID-ovog reprezentativnog uzorka.