ccis.ad
VISUAL MERCHANDISER: L’ÀNIMA DE L’ESTABLIMENT
17 de març, de 9.30 a 14.30 h