ccis.ad
RÈGIM FISCAL DE LES OPERACIONS DE REORGANITZACIÓ EMPRESARIAL
24 de març, de 9.30 a 13.30 h