ccis.ad
REFRESQUEM LES XARXES SOCIALS? QUÈ PODRÀS FER EL 2017 A FACEBOOK, INSTAGRAM I TWITTER
30 i 31 de gener, de 9.30 a 13.30 h