ccis.ad
EL MANAGEMENT SEGONS EL D.I.S.C. (MODEL SUCCESS INSIGHTS)
7 d’abril, de 9.30 a 13.30 h