bulevarinvest.com
ZGRADE FRENKA GERIJA
Ove zgrade arhitekte Frenka Gerija zapravo postoje i izgledaju kao da su zašle iz nekog filma naučne fantastike. U svetu arhitekture, ranih 60-ih godina dolazi jaka oluja iz pravca Kanade i SAD-a. Bila je to moćna kulturna sila, koja se probijala kroz ustaljene, konvencionalne norme arhitekture