bigcenters.rs
TRASA BIG AUTOBUSA-RED VOĊ½NJE
Autobuska linija broj 17 vozi Vas iz centra grada direktno u BIG, svakog dana. Smer A: CENTAR ŠAFARIKOVA - BIG CENTAR Smer B: BIG CENTAR - ŠAFARIKOVA 09:30 09:50 10:05, 10:40 10:25 11:15, 11:50 11:00, 11:35 12:25 12:10, 12:45 13:00, 13:35 13:20, 13