bigcenters.rs
PLATITE RAČUNE U MENJAČNICI EXCLUSIVE CHANGE
U Exclusive Change menjačnici u BIG-u, koja se nalazi preko puta dm-a, od sada možete da platite račune za struju, informatiku, telefon, kablovsku. Takođe možete izvršiti uplate na račun - poreza, taksi, školarina. Uplate - plaćanja možete vršiti u toku radnog vremena menjačnice, o