bigcenters.rs
AUTOBUS BR.17 VOZI VAS OD ŽELEZNIČKE STANICE DO BIG-a
Redovna gradska linija broj 17 vozi vas od železničke stanice direktno do BIG-a svakog dana od 09:30h do 22:15. Polasci sa Železničke stanice: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20