bcorner.se
Krav för dig som Fransstylist
Detta har förhoppningsvis inte undgått någon, utbildning för dig som arbetar med härdplaster och allergiframkallande ämnen är nu ett KRAV! Enligt Arbetsmiljöverkets senaste föreskrifter så måste du som arbetar med dessa härdplaster och allergiframmkallande ämne