avexcor.com
Točak Ø150 mm, okretni sa kočnicom, rupa za zavrtanj, polipropilen (siva), termoplastična guma (siva), klizni ležaj, nosivost 100 kg
BAH15C0150P2T2P0N: - Točkovi manje nosivosti , namenjeni upotrebi koja podrazumeva prenos lakših tereta. Ovi točkovi se mogu naći u medicinskim centrima, logističkim centrima, nameštaju, kolicima za manje nosivosti, u hotelskom sektoru... Specijalan dizajn, razni prečnici i izuzetan gaz