aktivizam.rs
Realizovan i modul Škole za mlade lidere sa invaliditetom/hendikepom na Zlatiboru