aktivizam.rs
Iskustvo sa treninga „Kako razumeti i čitati medije“