aktivizam.rs
Regionalni konkurs za najbolji poetski ciklus ili zbirku u sezoni 2019/2020.