aktivizam.rs
Popunite RYCO regionalni upitnik o programima mobilnosti mladih – rok 7. februar
RYCO sprovodi upitnik koji ima za cilj da prikupi informacije o motivaciji mladih za prijavu i učešće u programima mobilnosti mladih,alii da sakupi informacije o postojećim preprekama njihovog učešća. Upitnik je dostupan na srpskom jeziku i za njegovo popunjavanje je potrebno maksimalno 10 minuta. Link ka upitniku je ovde. Rok za popunjavanje je 7. februar 2020....