aktivizam.rs
Heroji Reciklaže – Hackathon
Pozivamo vas na Heroji reciklaže Hackathon! Cilj ovog hakatona jeste realizacija mobilne aplikacije Heroji reciklaže (IOS + Android) koja će povezivati građane Novog Sada koji žele da vrše separaciju otpada sa građanima koji sakupljaju sekundarne sirovine. Učešće na hakatonu je namenjeno timovima koji se mogu sastojati od najmanje 4, a najviše 7 članova. Budući da...