ainotuominen.com
Helsingistä hiilineutraali kaupunki jo vuonna 2035
Tänään tuli ulos ensimmäinen virallinen luonnos Helsingin kaupungin strategiasta. Ilokseni voin todeta, että Vihreiden ajama tiukempi ilmasto tavoite on päässyt mukaan strategialuonnokseen: Helsinki asettaa tavoitteeksi 60 prosentin päästövähennystavoitteen vuodelle 2030 ja aikaistaa hii