ainotuominen.com
Puhutaan siis ilmastonmuutoksesta!
Vastaukseni HS:ssä julkaistuihin ilmastonmuutoskysymyksiin Helsingin Sanomat julkaisi 29.3.2017 Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikaisen kirjoituksen “Vaaleissa pitäisi puhua myös ilmastonmuutoksesta”, jossa Ollikainen halusi esittää kunnallisvaaliehdokkaille joukon kysymyk