ainotuominen.com
Kaupunkiliikenne on rikki. Miten liikenteen digitalisaatio voisi korjata kaupungin?
Kaupunkiliikenne on malliesimerkki tehottomuudesta. Voisi melkein sanoa, että kaupunkiliikenne on rikki. Joidenkin laskelmien mukaan henkilöautot seisovat käyttämättöminä 95% ajasta. Silloinkin kun ne ovat liikkeellä, on neljälle suunnitellussa ajoneuvossa yleensä vain yksi matkustaja. Val