ainotuominen.com
Miten Helsingin Sanomien arvokarttaa pitäisi tulkita?
Helsingin Sanomat on julkaissut vaalikonetulosten pohjalta arvokartan. Karttaa voi pitää vain suuntaa-antavana, mutta sen perusteella voinee kuitenkin vetää joitain johtopäätöksiä. Karttaa tutkimalla selviää muun muassa, että isoista puolueista selvästi puhtaimmin arvoliberaaleja ovat V