actioproject.com
Institut Municipal de Mercats de Barcelona - Actio Project
Mercat de la Boqueria, Barcelona