wptemp.millionmind.com
Gamification – en metod för ert intranät
Gamification som metod passar utmärkt på ert intranät Gamification är den hetaste trenden just nu inom information och kommunikation. Att använda Gamification tekniken för att förmedla information på ett intranet gör att de anställda i högre grad tar till sig budskap och kommer ihåg dem