wikigiadinh.net
8 Minh Chứng Chứng Minh Đánh Con Không Dạy Con Nên Người
Người Việt Nam có quan niệm "thương cho roi cho vọt" nhưng liệu quan niệm này có đúng? dưới đây là 8 minh chứng chứng minh đánh con không dạy con nên người.