webhoctienganh.com
Video học tiếng anh - Bài nghe tiếng Anh lớp 8 Unit 6: The Young Pioneers Club
Luyện nghe qua video có script dưới đây qua bài học: Bài nghe tiếng Anh lớp 8 Unit 6: The Young Pioneers Club. Nghe và làm bài tập nhớ từ vựng lâu hơn nhé!