webhoctienganh.com
Video học tiếng anh - Bài nghe tiếng Anh lớp 8 Unit 4: Our Part
Cùng luyện nghe qua video có script dưới đây về mẩu hội thoại ngắn nói về các hoạt động diễn ra trong quá khứ. Nghe và làm bài tập nhớ từ vựng lâu hơn nhé!