webhoctienganh.com
Video học tiếng anh - Bài nghe tiếng Anh lớp 8 Unit 1: Leisure Activities
Bài nghe tiếng Anh lớp 8 Unit 1: Leisure Activities nói về chủ đề các hoạt động giải trí, luyện nghe qua video với script dưới đây.