webhoctienganh.com
Tình huống: Tính hóa đơn - Tiếng Anh du lịch
Settling a Bill S: Waiter! Anh phục vụ! M: Yes, sir. Vâng thưa ông. Mọi điều ở đây tốt cả chứ? M: Is everything all right?Vâng thưa ông. Mọi điều ở đây tốt cả chứ? S: Yes, the dishes were delicious and your service is excellent. We enjoyed the dinner very much. May I have the bill, please? Vâng, các món ăn thì tuyệt ngon còn sự phục vụ thì tuyệt vời. Chúng tôi rất thích bữa ăn tối ở đây.