webhoctienganh.com
Tình huống: Tại cửa hàng quần áo.- Tiếng Anh du lịch
At clothing store. S: Good morning, sir. May I help you? Chào ông. Ông cần gì ạ? J: Yes, I’d like to buy a white shirt. À, tôi muốn mua một áo sơ mi trắng. S: Yes, sir. I’d be glad to show you some. What size, please? Vâng thưa ông, để tôi cho ông xem vài cái. Cỡ mấy ạ. J: Large. Cỡ lớn S: Here’s one in your size. This is a very nice shirt. Cái này vừa kích cỡ của