webhoctienganh.com
Tình huống: Gọi món ăn - Tiếng Anh du lịch
Ordering Foods. M: Are you ready to order, Mr Smith? Thưa ông Smith, ông đã sẵn sang gọi món ăn chưa ạ? S: I’m not sure. What’s today’s special? Tôi không chắc lắm. Món đặc biệt hôm nay là gì nhỉ? M: We have stuffed mandarin fish. Would you like that? Chúng tôi có cá biển nhồi thịt, ông có muốn dùng thử không ạ? S: I don’t like fish very much. Tôi